IT1 - Platforma Concursuri Online

Pagina Concurs: Victor Daimaca
Status concurs: Incheiat

Materie Concurs: Astronomie
AvatarAutor concurs: Samfirescu Mircea

- Pagina Profil
- Curriculum Vitae

Sezonul 1 (2008-10-24 - 2009-04-30)

Avatar - Victor Daimaca

Concursul Victor Daimaca

Felicitari celor ce au participat la concurs si celor ce ocupa un loc fruntas in clasament. Speram sa fie o motivatie destul de puternica, astfel incat sa participati si la alte concursuri organizate la noi pe site.
 
Concursul a fost initiat de Colegiul  National "Traian" reprezentat prin Prof. Dr. Manuela Suzy Prajea directorul si CRIFST de pe langa Academia Romana sub comitetul Mehedinti reprezentat de prof. Mircea Samfirescu secretar si prof. dr. Tudor Ratoi presedinte.
 
Organizarea s-a facut la insistentele membrilor cercului de Astronomie "Victor Daimaca" de la Colegiul National "Traian" de catre Prof. Mircea Samfirescu coordonatorul cercului cu sprijinul Prof. Nadia Saftoiu de la Colegiul National "Gheorghe Titeica" si a Prof. Melania Simcelescu de la Liceul "Serban Cioculescu".
 
Regulamentul de Organizare si Desfasurare
 
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI
 
Concursul este organizat si desfasurat de Colegiul National "Traian" si Cercul de astronomie "Victor Daimaca", cu sediul in b-dul Carol I, nr. 6, Drobeta Turnu Severin, Judetul Mehedinti, reprezentat de profesor doctor Manuela Suzy Prajea, in calitate de Director si de Mircea Samfirescu in calitate de profesor coordonator al Cercului (denumiti in continuare"Organizator"), sub patronajul Inspectoratului Scolar Mehedinti si al C.R.I.F.S.T. de pe langa Academia Romana subcomitetul Mehedinti.
 
Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor mentionate mai jos.
 
Regulamentul este intocmit de organizator si va fi facut public prin intermediul acestei pagini. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa ce acestea vor fi modificate pe aceasta pagina.
 
SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
 
Concursul este organizat si se poate desfasura pe intreg teritoriul Romaniei. La solicitarea scrisa a elevilor, profesorilor sau parintilor din alte state, subiectele vor fi traduse in limbi de circulatie internationala sau regionala, si elevii din aceste state pot participa la concurs in aceleasi conditii ca si elevii romani.
 
SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
 
Concursul va fi lansat la data de 24 octombrie 2008 si va dura doua ore incepand cu orele 18:00. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului regulament. Se paote relua concursul in fiecare an la datele care vor fi comunicate de organizator, in mai multe etape daca este necesar.
 
SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI
 
Participantii la concurs trebuie sa aibe un cont creea pe acest site, iar apoi sa se inscrie la acest concurs.
 
Concursul se va desfasura astfel:
 
- in fiecare an scolar, la fiecare etapa, participantii vor trebui sa raspunda unui set de intrebari din domeniul Astronomiei, fiecare intrebare avand mai multe variante de raspunsa, din care unul singur este corect.
- fiecare raspuns corect va fi punctat cu 10 puncte.
- fiecare participant la concurs va putea raspunde la intrebari o singura data, identificarea facandu-se pe baza de user si parola. Pentru fiecare, participarea la concurs, insemnand raspunsuri la toate intrebarile din fiecare etapa.
- pe toata durata concursului va fi afisat pe acest site clasamentul intermediar pentru fiecare etapa.
- concursul se desfasoare pe doua sectiuni: juniori respectiv seniori, bibliografia fiind cea pentru Olimpiada de Astronomie.
 
SECTIUNEA 5. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR
 
Toti participantii vor primi diplome de participare. Concurentii pot fi contactati conform informatiilor furnizate de acestia in formularul pentru creeare cont pe site. De asemenea, numele lor vor fi postate pe site. Se vor acorda premii conform regulamentului de la O.N.F. Daca un castigator a furnizat date eronate sau nu a furnizat deloc date de contact si nu poate fi contactat intr-o perioada de o saptamana de la anuntarea lui, i se va retrage premiul si va fi reportat pentru urmatoarea etapa/concurs.
 
Pentru acordarea premiilor, organizatorul accepta sponsorizari neconditionate.
 
Premiile se vor acorda in cadru festiv, de catre Organizator in sala "Robert Schuman" la Colegiul National "Traian" din Drobeta Turnu Severin dupa o saptamana de la desfasurarea concursului.
 
SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE
 
Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de organizator prin prezentul regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii. Organizatorul nu este obligat sa acorde premii daca nu se realizeaza fondurile corespunzatoare.
 
SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE
 
Concursul este deschis participarii tuturor elevilor indiferent de clasa, cu exceptia copiilor propunatorilor de subiecte.
 
Participarea la concurs constituie acordul ca numele castigatorilor si fotografiile lor sa poata fi facute publice si utilizate gratuit in materiale audio, foto si video de catre organizator. Castigatorii tuturor premiilor sunt de acord sa semneze i declaratie scrisa cu acest efect asa cum o cere Organizatorul.
 
SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
 
In conformitate cu legislatia in vigoare, organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si premiile acordate in cadrul acestui concurs. Lista cu participantii, cat si clasamentul concursului poate fi vazuta in clasamentul concursului de pe pagina acestui concurs.
 
Prin simpla participare la concurs si trimiterea datelor personale la organizator, sau prin comunicarea datelor personale pe site-ul www.it1.ro , participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru publicitate si marketing.
Thank you to all those who participated in our last competition and congratulations to all those who were placed among the leaders. We hope that your achievements will motivate others to partake in future competitions on our site.
 
The competition was initiated by the National College Traian represented by Professor Doctor Manuela Suzy Prajea and Director of the Romanian Academy CRIFST, the Committee Mehedinti represented by Professor Mircea Samfirescu secretary and Professor doctor Tudor Ratoi president.
 
The organisation was made at the suggestion of members of the Circle of astronomy "Victor Daimaca" at National College Traian by Professor Mircea Samfirescu coordinator circle, with support by Professor Nadia Saftoiu from the National College Gheorghe Titeica and Professor Melania Simcelescu from College Serban Coculescu.
 
As can be expected, the applicants are obligated to respect the terms and conditions of the competition's official rules which are outlined below.
 
The competition is open to all students in Romania. At the written request of students, teachers or parents in other countries, the competition topics will be translated into international languages and students in these countries may enter the competition under the same conditions as Romanian students.
 
The competition will commence at 18:00 on October 24, 2008 for a duration of two hours.   The competition may be held in several sessions, if necessary.
 
Participation rules:
 
In order to join the competition, applicants must create an account within this site.
 
At each session, participants will have to answer multiple choice questions on the subject of  astronomy.
 
Each correct answer will score 10 points.
 
Each participant must first log in with their username and password and then complete all the questions in each of the rounds.
 
Throughout the competition, the standings of each participant will be posted on this site.
 
The competition will be divided into two sections: a junior section for those participants under 17 years and a senior section for those under 21 years. The competition will be based on subject matters found within the Astronomy Olympiad.
 
All participants will receive participation diplomas. Participants will be contacted using the information they provided when creating their accounts. Prizes will be awarded under the regulation of the ONF. If a winner has given inaccurate or false information or has failed to provide all contact information and can not be contacted in the week after the competition, the award will be withdrawn and will be carried over to the next round or competition.
 
The prizes will be awarded by the Organizer at a ceremony held in the Robert Schuman hall at the National College Traian in Drobeta Turnu Severin one week after the close of the competition.
 
By participating in this competition, all participants and potential winners agree to comply with all requirements and conditions imposed by the Organizer in this regulation.
 
This contest is open to all students regardless of grade level, except to those students involved in the formulation of the test.
 
By participating in this competition, winners agree to have their photos made public and used free of charge in audio, photo and video by the Organizer.
 
In accordance with applicable legislation, the Organizer is obligated to disclose the winners and prizes awarded in this competition. The list of participants and their standings will be posted under the Ranking Candidates section of this site.
 
By giving their personal information to the www.it1.ro site, participants agree to have their information processed and used in the future for the purposes of advertising and marketing by legal persons authorized by this competition.
 
Translated by Karen Lee Wheeldon Simcelescu
 

 


image
© Copyright 2008 It1.ro Toate drepturile rezervate.
Pentru mai multe informatii folositi Contact.
Creat de Tutunaru Cosmin Mihai
Pagina procesata in 0.002 sec
Memorie folosita: 260 KB