It1 - CV:: Asd Asd
IT1 - Platforma Concursuri Online
Profil: mokka3 Vezi ProfilVezi C. V.

AvatarAsd Asd
Curriculum Vitae

Informatii personale

Nume/Prenume: Nume, Prenume

Adresa: Numar imobil, nume strada, cod postal, localitate, tara

Telefon: Numar telefon, se pot trece mai multe daca exista

Fax: Numar fax, se pot trece mai multe daca exista

E-mail: Adresa de e-mail, se pot trece mai multe daca exista

Data nasterii: Data de nastere

Sex: Barbat sau femeie

Experienta profesionala (daca exista)

Perioada, functia sau postul ocupat, activitati si responsabilitati principale, numele si adresa angajatorului, tipul activitatii sau sectorul de activitate.

* se mentioneaza separat fiecare experienta profesionala relevanta, incepand cu cea mai recenta.

Educatie si formare

Perioada, calificarea sau diploma obtinuta, disciplinele principale studiate sau competentele profesionale dobandite, numele si tipul institutiei de invatamant sau al furnizorului de formare.

* se mentioneaza separat fiecare forma de invatamant si program de formare profesionala absolvite, incepand cu cel mai recent

Aptitudini si competente personale

Limba materna: Precizati limba materna, daca este cazul specificati a doua limba materna

Limbi straine cunoscute: Precizati limbile straine cunoscute, cat si nivelul de cunoastere al acestora

* Alte competente si aptitudini, indicand contextul in care au fost dobandite.


image
© Copyright 2008 It1.ro Toate drepturile rezervate.
Pentru mai multe informatii folositi Contact.
Creat de Tutunaru Cosmin Mihai
Pagina procesata in 0.002 sec
Memorie folosita: 185 KB